Skriv ut den här sidan

Neuroteam

Vi vänder oss till dig som bor inom Salem, Nykvarn och Södertäljes kommuner och som drabbats av stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom.

Vi arbetar i team och erbjuder vår hjälp till dig som är över 18 år, som är ny- och återinsjuknade i stroke, eller med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom. Vi tar emot patienter i direkt anslutning till utskrivning från slutenvården och patienter som kommer från neurologmottagningar som vid utredning inom neurologklinikernas slutenvård eller öppenvård bedöms vara i behov av fortsatt rehabilitering med Neuroteamets specifika kompetens.

Målet för oss är att du ska kunna i så stor utsträckning som möjligt komma tillbaka till din roll i familj, arbete, fritid och samhällsliv som du hade innan du insjuknande.

Rehabiliteringen bedrivs i huvudsak i hem och närmiljö. Behandlingen kan i vissa fall kompletteras med enskilda besök hos oss eller i grupp.

Vårt team består av sjukgymnaster/fysioterapeut, arbetsterapeuter, logoped och kurator. Vi samarbetar vid behov med andra specialister till exempel läkare, sjuksköterskor, biståndshandläggare, hemtjänst och personliga assistenter.

Vi utgår från Tallhöjdens vårdcentral.