Skriv ut den här sidan

Lymfterapeut

Lymfterapi används för att behandla ödem. I behandlingen används flera olika metoder. Den svullna kroppsdelen bandageras och en kompressionsstrumpa provas ut.

Vi behandlar dig med följande besvär:

  • Kronisk venös insufficiens
  • Primärt och sekundärt lymfödem
  • Lipolymfödem
  • Kvarstående ödem efter skada/operaration

 Med bland annat följande behandlingar:

  • Manuellt lymfdränage
  • Kompressionsbandagering
  • Förskrivning och utprovning av kompressionsprodukter
  • Råd och regim