Skriv ut den här sidan

Vi erbjuder

Du som har varit eller fortfarande är sjuk eller skadad kan behöva rehabilitering.

Rehabilitering är vård som hjälper dig att få tillbaka så mycket av din fysiska och psykiska förmåga som möjligt. En del sjukdomar är tyvärr kroniska och kan inte botas helt och hållet. Men även då kan rehabilitering hjälpa dig till en så bra livskvalitet som det är möjligt för dig att uppnå.

Några exempel på rehabilitering är:

  • Sjukgymnastik
  • Arbetsterapi
  • Minnesträning
  • Kiropraktik
  • Stresshantering

Målet är att du ska få tillbaka eller behålla så bra rörlighet som möjligt. Vårt fokus är alltid att främja hälsa och förebygga sjukdom och skador.

För att hjälpa dig på alla nivåer samarbetar vi med andra vårdgivare som till exempel vårdcentraler, barnavårdscentraler, hemtjänst och biståndshandläggare.

Tillsammans med dig planerar vi och arbetar ihop för att uppnå målen med din rehabilitering.

Välkommen till oss!