Skriv ut den här sidan

Om oss

Vi hjälper dig som snabbt behöver rehabilitering i samband med sjukdom eller skada. Den hjälpen kan bland annat vara genom behandling, träning, hjälpmedelsutprovning och kost

Vi som arbetar här

Hos oss arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, kiropraktor, dietist och ett neuroteam. 

Vi jobbar för att förbättra alla patienters aktivitets- och funktionsförmåga. Målet är att få tillbaka eller behålla bästa möjliga rörlighet i kroppen och tidigt kunna komma in och åtgärda ett försämrat funktionstillstånd. Men också att skapa villkor och förutsättningar för ett självständigt och aktivt liv.

Vårt fokus är alltid att främja hälsa och förebygga sjukdom och skador.

Sammanhållen vårdkedja

Tillsammans med vårdcentral, barnavårdcentral, slutenvård, hemtjänst och biståndshandläggare gör vi rehabiliteringsplaner för att hjälpa dig på alla nivåer av vård som kan behövas och uppnå målen med din rehabilitering.

Du behöver ingen remiss för att besöka oss. Vi erbjuder både besök på mottagningen och hembesök.

Alla är välkomna

Hos oss är alla lika välkomna, oavsett sexuell läggning, familjekonstellation, religion eller bakgrund.

SLSO:s övergripande vision:

Rätt vård när och där du behöver

SLSO:s värdegrund:

  • Patientens fokus

    Våra tjänster ska vara kända för att det är patienters och närståendes behov och önskemål som är grunden. Alla medarbetare ska veta vad som förväntas ur patientens perspektiv för att kunna göra bästa möjliga insats.
  • Allas lika värde

    Alla ska bli bemötta med omtanke och respekt. Alla ska vara trygga och delaktiga i vården.
  • Arbetsglädje

    Gott bemötande gäller såväl i mötet med patienter och närstående som mellan medarbetare. Hälsofrämjande arbetsplatser ger läkande miljöer och trygghet.