Skriv ut den här sidan

Återbud

Återbud ska lämnas senast 24 timmar innan besöket.

Besök som inte blivit avbokade faktureras med gällande patientavgift. Detta gäller även barn upp till 18 år samt om du har frikort.

Återbud lämnas på telefonnr 08-123 67 100